Assemblage
  Collage
  3D Collage
  Skulptur
  Engle af skrot
   
  Kontakt
  CV
   
  FENG SHUI
 

 

 
   
 
 

 
 
Mit fokus er rettet mod forbrug og klima. Ja, faktisk har jeg arbejdet med bæredygtighed i min kunst de sidste 15 år. Jeg har siden 1970´erne været optaget af genanvendelse af de allerede brugte materialer, som vi i hastig fart skifter ud til nyt. Derfor vil jeg, med min kunst, inspirere og skærpe opmærksomheden på omgivelserne. Bruge ting vi kender så godt og få dem vagt til live i nye dimensioner
og sammenhænge.
 
 
My focus is on consumption and climate. Yes, in fact, I have been working with sustainability in my art for the last 15 years. I have been busy with recycling since the 1970s and reuse of already used materials, that we, with fast speed, replaces with new. Therefore I want to, through my art, raise awareness of the surroundings. Using things we know so well and make them come alive in new
dimensions and contexts.
 
  | Kunstner & Feng Shui Konsulent Cresta Appelt | Graaesvej 6, 5700 Svendborg | Tel: 2226 7062 | c@crestaappelt.dk|