Assemblage
  Collage
  3D Collage
  Skulptur
   
  Kontakt
  CV
   
  FENG SHUI
 

 

 
 
 
 


Aktuel udstilling:

Udstilling på
Nata Watts Galley
Hyskenstræde 12,
København K.


Udstillingen løber fra
d.21.okt. til d.3 nov. 2021.
 
 
Mit fokus er rettet mod forbrug og klima. Ja, faktisk har jeg arbejdet med bæredygtighed i min kunst de sidste 15 år. Jeg har siden 1970´erne været optaget af genanvendelse af de allerede brugte materialer, som vi i hastig fart skifter ud til nyt. Derfor vil jeg, med min kunst, inspirere og skærpe opmærksomheden på omgivelserne. Bruge ting vi kender så godt og få dem vagt til live i nye dimensioner
og sammenhænge.
 
 
My focus is on consumption and climate. Yes, in fact, I have been working with sustainability in my art for the last 15 years. I have been busy with recycling since the 1970s and reuse of already used materials, that we, with fast speed, replaces with new. Therefore I want to, through my art, raise awareness of the surroundings. Using things we know so well and make them come alive in new
dimensions and contexts.
 
  | Kunstner & Feng Shui Konsulent Cresta Appelt | Graaesvej 6, 5700 Svendborg | Tel: 2226 7062 | c@crestaappelt.dk|